За мен

Завършил съм социология и икономика в Софийския университет Св. Климент Охридски през 1994 г. След това подготвих магистратура по Управление на заетостта и социално развитие на предприятието в Института по политически науки във Франция (Institu d'études politiques de Paris). По време на магистратурата ми бях 6 месеца на стаж във френската електрическа компания EDF. В периода 1997 – 2002 подготвих доктората си по социология под ръководството на двама научни ръководители – Рено Сенсолийо във Франция и Духомир Минев в България. От почти 15 години работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост. Работил съм по проекти финансирани от Европейската комисия, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Международната организация на труда, Агенцията за фундаментални права, Швейцарското правителство, Институт „Отворено общество” и т.н. Клиенти на някои от консултантските ми проекти са били компании, синдикални и работодателски организации, общини. От 2005 г. преподавам във висши учебни заведения във Франция и България. Публикувал съм книги, студии и статии в редица европейски списания.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Проекти

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции.

Всички права запазени