About me

 Vassil Kirov, PhD (Sciences Po) is Associate Professor in the Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences (ISSK-BAS) and Associate researcher at the Centre Pierre Naville, University of Evry and at the European Trade Union Institute (ETUI). His research interests are in the sociology of enterprise, work and organisations, employment relations, labour markets and Europeanisation. Vassil Kirov has been a researcher in large EU-funded research projects (SMALL, WORKS, WALQING) and has worked as an external expert for the European Commission, the International Labour Organisation, the European Foundation for Working and Living Conditions, CEDEFOP, the Fundamental Rights Agency, the Swiss Development Agency, etc. Currently he is a lecturer at Sciences Po, France. He has published several books and articles in international scientific journals. Among his last publications are the co-edited book (with Holtgrewe, Ursula and Monique Ramioul) (2015), "Hard work in new jobs. The quality of work and life in European growth sectors", Houndmills (Palgrave Macmillan) and "Trade unions strategies to address inclusion of vulnerable employees in anchored services in Europe" (co-authored), International Journal of Manpower (2015).

За мен

Завършил съм социология и икономика в Софийския университет Св. Климент Охридски през 1994 г. След това подготвих магистратура по Управление на заетостта и социално развитие на предприятието в Института по политически науки във Франция (Institu d'études politiques de Paris). По време на магистратурата ми бях 6 месеца на стаж във френската електрическа компания EDF. В периода 1997 – 2002 подготвих доктората си по социология под ръководството на двама научни ръководители – Рено Сенсолийо във Франция и Духомир Минев в България. От почти 15 години работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост. Работил съм по проекти финансирани от Европейската комисия, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Международната организация на труда, Агенцията за фундаментални права, Швейцарското правителство, Институт „Отворено общество” и т.н. Клиенти на някои от консултантските ми проекти са били компании, синдикални и работодателски организации, общини. От 2005 г. преподавам във висши учебни заведения във Франция и България. Публикувал съм книги, студии и статии в редица европейски списания.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Проекти

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11 европейски академични и изследователски институции.

Всички права запазени