Юли 2010 - Април 2011

Проект „Социален Диалог по време на криза” (Social dialogue in times of global economic crisis)

Study of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, coordinated by ASTREES, France (www.astrees.org)
Проектът цели да анализира постигнатите споразумения от социалните партньори за ограничаване и преодоляване на последиците он кинономическата криза на различни нива – европейско, национално, регионално, компания. Анализът се провжеда на базата на прегледът на публични източници на информация и на изследване на случаи.
Експерт за България и Люксембург

Октомври 2012 - Септември 2016

COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work

Февруари - Юни 2015

The digital economy and public services in Europe

Април 2010 - Юли 2010

Изследване за подкрепа на оценката на въздействие за по-нататъшни действия на Европейско ниво за Директивата за работното време и развитието на организацията на работното време, координирано от Делойт, Белгия

Декември 2009 – Ноември 2012

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места (Work and Life Quality in New and Growing Jobs)

<< | 1 | 2 | 3 >>

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Всички права запазени