Април 2010 - Юли 2010

Изследване за подкрепа на оценката на въздействие за по-нататъшни действия на Европейско ниво за Директивата за работното време и развитието на организацията на работното време, координирано от Делойт, Белгия

(Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organisation (Provision of evaluation and evaluation related services to DG EMPL, including support for Impact Assessment Activities, VT/2009/129) Coordinated by Deloitte, Belgium
Изследването за България е на базата на интервюта с представители на държавата и социалните партньори.
Експерт за България

Октомври 2012 - Септември 2016

COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work

Февруари - Юни 2015

The digital economy and public services in Europe

Юли 2010 - Април 2011

Проект „Социален Диалог по време на криза” (Social dialogue in times of global economic crisis)

Декември 2009 – Ноември 2012

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места (Work and Life Quality in New and Growing Jobs)

<< | 1 | 2 | 3 >>

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Всички права запазени