December 2009 – November 2012

WALQING - Work and Life Quality in New and Growing Jobs

(Grant Agreement Number 24459, SSH-CT-2009-244597) www.walqing.eu 7th Framework programme for RTD
WALQING is a research project, implemented together by 11 European academic and research centers/institutes. The project is funded via the Seventh framework programme of the European Commission. The project was launched on the 1st of December 2009 and is supposed to last for 3 years. WALQING aims to identify the relations between “new and growing jobs”, the working and employment conditions at these “new and growing jobs” and their impact on the quality of work and life of the employees.
Manager of the Bulgarian team

Октомври 2012 - Септември 2016

COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work

Февруари - Юни 2015

The digital economy and public services in Europe

Юли 2010 - Април 2011

Проект „Социален Диалог по време на криза” (Social dialogue in times of global economic crisis)

Април 2010 - Юли 2010

Изследване за подкрепа на оценката на въздействие за по-нататъшни действия на Европейско ниво за Директивата за работното време и развитието на организацията на работното време, координирано от Делойт, Белгия

Декември 2009 – Ноември 2012

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места (Work and Life Quality in New and Growing Jobs)

<< | 1 | 2 | 3 >>

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Всички права запазени