Октомври 2012 - Септември 2016

COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work

http://dynamicsofvirtualwork.com/

„COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work”,

„COST Action Individuals, Societies, Cultures and Health”, Co-ordinated by the University of Hertfordshire, UK, (http://dynamicsofvirtualwork.com/aboutus/)
Researcher and Representative for Bulgaria

Technological change has transformed where people work, when and how. Digitisation of information has altered labour processes out of all recognition whilst telecommunications have enabled jobs to be relocated globally. But ICTs have also enabled the creation of entirely new types of ‘digital’ or ‘virtual’ labour, both paid and unpaid, shifting the borderline between ‘play’ and ‘work’ and creating new types of unpaid labour connected with the consumption and co-creation of goods and services. This affects private life as well as transforming the nature of work and people experience the impacts differently depending on their gender, their age, where they live and what work they do.

Февруари - Юни 2015

The digital economy and public services in Europe

Юли 2010 - Април 2011

Проект „Социален Диалог по време на криза” (Social dialogue in times of global economic crisis)

Април 2010 - Юли 2010

Изследване за подкрепа на оценката на въздействие за по-нататъшни действия на Европейско ниво за Директивата за работното време и развитието на организацията на работното време, координирано от Делойт, Белгия

Декември 2009 – Ноември 2012

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места (Work and Life Quality in New and Growing Jobs)

<< | 1 | 2 | 3 >>

За мен

Работя като изследовател, експерт и консултант в областта на трансформацията на предприятията и индустриалните отношения в Европа, политиките по заетост и местните инициативи за заетост.

Текстове

  • ‘Предизвикателствата на демографската промяна в България’. 2010. Издателство “Колор Принт”, София, в съавторство, стр. 33 – 84 Виж текста в pdf
  • ‘Националният доклад за България’ по прект A.R.E.N.A.S., достъпен на български и на англейски език на адрес: http://arenas.itcilo.org/countries/bulgaria/presentation-of-nbp/national-background-paper

Всички права запазени